Charita Svitavy

je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním starší 19 let věku v plnohodnotném způsobu života.

Charita Svitavy působí od roku 1993. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Je organizací římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým arcibiskupem, Mons. Janem Graubnerem a zaregistrována u Ministerstva kultury ČR podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Datum poslední registrace je 30. 10. 1996.

Charita Svitavy působí v následujících městech a obcích:Působnost Charity Svitavy
 • Brněnec
 • Březová nad Svitavou
 • Dětřichov
 • Hradec nad Svitavou
 • Javorník
 • Kamenná Horka
 • Koclířov
 • Kukle
 • Opatov
 • Opatovec
 • Pohledy
 • Radiměř
 • Rudná
 • Sklené
 • Svitavy
 • Vendolí
 • Želivsko
Poskytované služby:
Zdrojem našich příjmů jsou:
 • dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Pardubického kraje, z města Svitavy a z obcí, jejímž občanům poskytuje sociální služby
 • úhrady za poskytované služby
 • dary od jednotlivců a organizací

Přidělené dotace jsou nenárokové, jsou určeny na činnost a nestačí na pokrytí všech nákladů. Nelze je např. použít na investice. Na tyto účely lze použít sponzorské dary od jednotlivců a organizací.

Podpořte nás
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

NOVINKY

22. prosince 2017

PF 2018

Děkujeme za spolupráci a přeme příjemné prožití Vánočních svátků.
Do Nového roku Vám přejeme pevné zdraví, hodně sil, radosti a Božího požehnání.

PF 2018

3. listopadu 2017

Charita Svitavy nabízí k odkoupení polohovací postel

Cena: 15 tisíc Kč

Kontakt: 736 267 381

i_IMG_5706

i_IMG_5713

 
 

GIVT.cz