Charita Svitavy

je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním starší 19 let věku v plnohodnotném způsobu života.

Charita Svitavy působí od roku 1993. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Je organizací římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým arcibiskupem, Mons. Janem Graubnerem a zaregistrována u Ministerstva kultury ČR podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Datum poslední registrace je 30. 10. 1996.

Charita Svitavy působí v následujících městech a obcích:Působnost Charity Svitavy
 • Brněnec
 • Březová nad Svitavou
 • Dětřichov
 • Hradec nad Svitavou
 • Javorník
 • Kamenná Horka
 • Koclířov
 • Kukle
 • Opatov
 • Opatovec
 • Pohledy
 • Radiměř
 • Rudná
 • Sklené
 • Svitavy
 • Vendolí
 • Želivsko
Poskytované služby:
Zdrojem našich příjmů jsou:
 • dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Pardubického kraje, z města Svitavy a z obcí, jejímž občanům poskytuje sociální služby
 • úhrady za poskytované služby
 • dary od jednotlivců a organizací

Přidělené dotace jsou nenárokové, jsou určeny na činnost a nestačí na pokrytí všech nákladů. Nelze je např. použít na investice. Na tyto účely lze použít sponzorské dary od jednotlivců a organizací.

Podpořte nás
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

NOVINKY

16. března

Jarní výstava výrobků ve Světlance

Srdečně zveme na prodejní výstavu výrobků klientů Světlanky, která se uskuteční na Světlance (Jungmannova 6) ve dnech 19. až 21. března 2018.

Jarní výstava 2018

13. března

Sdílíme prosbu o pomoc

Rodina ze Svitav ve složité životní situaci hledá osobní asistenci - výpomoc do domácnosti.

Inzerát ke stažení zde.

 
 

GIVT.cz