Charita Svitavy

je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním starší 19 let věku v plnohodnotném způsobu života.

Charita Svitavy působí od roku 1993. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Je organizací římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým arcibiskupem, Mons. Janem Graubnerem a zaregistrována u Ministerstva kultury ČR podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Datum poslední registrace je 30. 10. 1996.

Charita Svitavy působí v následujících městech a obcích:Působnost Charity Svitavy
 • Brněnec
 • Březová nad Svitavou
 • Dětřichov
 • Hradec nad Svitavou
 • Javorník
 • Kamenná Horka
 • Koclířov
 • Kukle
 • Opatov
 • Opatovec
 • Pohledy
 • Radiměř
 • Rudná
 • Sklené
 • Svitavy
 • Vendolí
 • Želivsko
Poskytované služby:
Zdrojem našich příjmů jsou:
 • dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Pardubického kraje, z města Svitavy a z obcí, jejímž občanům poskytuje sociální služby
 • úhrady za poskytované služby
 • dary od jednotlivců a organizací

Přidělené dotace jsou nenárokové, jsou určeny na činnost a nestačí na pokrytí všech nákladů. Nelze je např. použít na investice. Na tyto účely lze použít sponzorské dary od jednotlivců a organizací.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

NOVINKY

13. listopadu

Kalendář 2019

Charita Svitavy nabízí kalendář na rok 2019 s fotografiemi Tomáše Hladíka.

Kalendář_2019_TH 01

Tomáš Hladík se ve své fotografii zaměřuje na design, architekturu a přírodu. Charitativní kalendář na rok 2019 byl vydán k 25. výročí Charity Svitavy pod záštitou Svazu českých fotografů, z.s. Jde o výběr fotografií, které byly vystaveny na Národní soutěži amatérské fotografie v letech 2000 - 2016, kde Tomáš získal několik ocenění.

Kontakt: info@svitavy.charita.cz

Hodnota kalendáře: 500 Kč

Kalendář je k dostání v sídle Charity Svitavy, na recepci Fabriky Svitavy, v Městském informačním centru Svitavy a v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.

28. června

Vyšlo nové číslo Světlankovského časopisu

V těchto dnech vyšlo nové číslo Světlankovského časopisu. Ke stažení je zde.

Všem čtenářům přejeme pěkné chvíle při čtení časopisu.

 
 

GIVT.cz

 
 

DĚKUJEME

DĚKUJEME

... za podporu našeho projektu v Burze filantropie.

Díky všem hlasům v internetovém hlasování máme jistou účast na Burze filantropie v Litomyšli a můžeme svůj projekt obhajovat před donátory.

 

Více informací zde.