Pomáhejte s námi

 

Jsme vděčni za každého člověka či organizaci, kteří chtějí přispět na naši činnost. Prostřednictvím našich služeb tak umožní pomoc potřebným lidem.

Váš dar nám pomůže zrealizovat níže uvedené projekty či potřeby.

Seznam toho, co můžeme dárcům nabídnout, naleznete zde.

 

Jakým způsobem nás můžete podpořit?

 

finančním darem (příspěvkem)

 • v hotovosti na adrese organizace (Hřbitovní 2257/1, Svitavy)
 • bankovním převodem na účet 15507664/0600 jednorázově nebo i pomocí trvalého příkazu k úhradě
 • nakupováním na internetu prostřednictvím portálu GIVT.cz - prostřednictvím nákupu získá Charita Svitavy finanční dar
 • vyhotovení darovací smlouvy je pro nás samozřejmostí; ohledně této záležitosti kontaktujte ředitelku organizace

věcným darem

 • kancelářské papíry, kancelářské potřeby
 • úklidové prostředky
 • výpočetní technika
 • automobil
 • apod.

službou

 • zajištění kvalitních fotografií ze služeb a z akcí Charity Svitavy
 • vyvolání fotografií
 • umývání automobilů
 • údržba zahrady
 • odklízení sněhu
 • apod.

pomáhat aktivně

 

Váš dar nám pomůže zrealizovat uvedené projekty či potřeby:

 • Nákup velkoprostorového automobilu

  Cílem projektu bylo pořídit vyhovující devítimístný bezbariérově upravený automobil, jako náhrada za dosluhující, který se využívá pro svoz klientů do Světlanky - centra denních služeb (CDS), pro dopravu na výlety v rámci programu CDS. Další využití vozidla je v rámci Půjčovny kompenzačních pomůcek (instalace postelí v domácnostech) a v rámci Charitní pečovatelské služby (doprovod klientů se schodolezem) apod.

  Rozpočet na tento projekt činí cca 700 000 Kč. Budeme rádi, když se připojíte k těm, kteří již přispěli (město Svitavy, donátoři v Burze filantropie, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, další dárci…). Přestože již automobil máme a používáme jej, na dofinancování projektu stále schází cca 80 000 Kč.

 • Zajištění profesionálního tisku Světlankovského časopisu

  Cílem projektu je zajistit kvalitní tisk Světlankovského časopisu, který tvoří klienti Světlanky - centra denních služeb za pomoci pracovníků.

  Při tvorbě časopisu klienti rozvíjí a udržují své schopnosti individuálním způsobem. Pracují tak na rozvoji samostatnosti, na samostatném rozhodování apod.

  Celkové náklady na tisk 50 kusů jednoho čísla Světlankovského časopisu činí 5 000 Kč.

  Budeme vděčni i za věcný dar v podobě kancelářských papírů či cartridgí do tiskárny, popř. svázání časopisu.

 • Zajištění bezbariérového přístupu do přízemí budovy na Polní ulici

  Cílem projektu je vytvořit bezbariérový vstup do přízemí budovy na Polní ulici, a tím umožnit klientům Světlanky - centra denních služeb být kreativními, pomáhat jim rozvíjet a udržovat jejich schopnosti a napomáhat jim smysluplně trávit čas se svými vrstevníky a lidmi s podobným životním příběhem.

  Tohoto cíle chceme dosáhnout instalací šikmé schodišťové sedačky a pomocí bezbariérové rampy. V přízemí budovy budou zřízeny dvě dílny (šicí dílna a dřevodílna) a výtvarný ateliér.

  Rozpočet na tento projekt činí cca 151 000 Kč. Budeme rádi, když se připojíte k těm, kteří již přispěli (Konto Bariéry, ČSOB pomáhá regionů, KONZUM, o.d., GIVT.cz a jednotliví dárci. Na dofinancování projektu je třeba získat 21 527 Kč.

 • Zpřístupnění 1. patra v budově na Polní ulici lidem s handicapem

  Cílem projektu je zpřístupnit 1. patro v budově na Polní ulici seniorům a osobám s handicapem a pomoci jim s překonáním bariér. V prvním patře bude zázemí Charitní pečovatelské služby a také prostor pro dramaterapii v rámci Světlanky - centra denních služeb.

  Rozpočet na tento projekt činí cca 500 000 Kč.

 • Příspěvek na dopravu klientů

  Klientům Světlanky - centra denních služeb je do zařízení a zpět zajišťována doprava. Klienti tuto dopravu využívají převážně proto, že nemají jinou možnost se do Světlanky dopravit. Přestože je tato služba ztrátová, vnímáme ji jako nezbytnou a potřebnou.

 • Podpora jednotlivých služeb, které Charita Svitavy poskytuje

 

Co můžeme dárcům nabídnout?

 • uveřejnění informace o podporu v tiskové zprávě v místních periodikách, ve výroční zprávě, na webových stránkách a facebookovém profilu organizace, příp. uveřejnění loga dárce tamtéž
 • pozvání na akce pořádané Charitou Svitavy
 • pozvání k prohlídce zařízení a seznámení se se službami provozovanými Charitou Svitavy
 • možnost zapojení se do chodu zařízení jako dobrovolník
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

NOVINKY

16. května

Hlasujte pro nás v Burze filantropie

štětecHlasování v Burze filantropie bylo spuštěno!

Charita Svitavy se jí účastní s projektem „Ateliér plný života – podpořte nás v tvoření“.

Podpořte nás prosím. Hlasovat je možné do 23. 5. zde: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2019/okres-svitavy-2019/atelier-plny-zivota-podporte-nas-v-tvoreni/

S vašimi hlasy máme šanci, že pořídíme chybějící vybavení a materiál do tvůrčích ateliérů a dílen pro naše klienty.

Děkujeme vám za podporu!

Návrh bez názvu

 

9. května

VZADU V SADU

180x180

Buďte všichni co nejsrdečněji zváni na zahradní hudební benefiční festival VZADU V SADU.

Zahrají skvělí muzikanti!

Čeká vás Mary´s Meals - infostánek i výborné občerstvení. Slavnostně otevřeme sad Olgy Havlové na zahradě Světlanky - vezměte si s sebou deku, ať si můžete lehnout pod strom. Sadu požehná a celou akci moderuje Ladislav Heryán.

Vstupné je 150,-. Výtěžek ze vstupného bude použit na vybudování cesty do sadu, díky které se budou moci po zahradě pohodlně pohybovat také lidé na vozíku a senioři.

Pro děti v doprovodu rodičů je vstup zdarma, je pro ně připraveno divadlo a tvoření.

Předprodej vstupenek: Fabrika Svitavy, Infocentrum Svitavy, Charita Svitavy- Světlanka CDS, na místě před akcí.

Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.

Plakat_Mail

 
 

DĚKUJEME

DĚKUJEME

... za podporu našeho projektu v Burze filantropie.

Díky všem hlasům v internetovém hlasování máme jistou účast na Burze filantropie v Litomyšli a můžeme svůj projekt obhajovat před donátory.

 

Více informací zde.