POSTNÍ ALMUŽNA 2018

POSTNÍ ALMUŽNA 2018

Období mezi Popeleční středou a Květnou nedělí je součástí velikonočního půstu. Jako takové nám dává příležitost k zamyšlení, příležitost k tomu, abychom se zabývali alespoň v této době věcmi, které nás přesahují.

V postní době nejde jen o půst

Ilustrační foto

Pochmurný čas. Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat...

Do domácností míří téměř 26 000 postních krabiček. Lidé si odříkají pro chudé

Postní krabičky plní věřící svou milosrdností do Květné neděle

Arcidiecéze olomoucká - Středoškolák, kterému zemřela pěstounka a musel se tak náhle vypořádat s placením jídla a nájmu. Maminka, která zůstala sama na pět dětí. Těmto a dalším lidem pomohla loni Postní almužna. Věřící i další lidé z Arcidiecéze olomoucké do ní přispívají již od roku 2009. Postní krabičky obdrží právě v těchto dnech v kostelích či Charitách. Domácnosti Arcidiecéze olomoucké letos postupně zaplní 25 940 postních krabiček...

Ohlédnutí za Postní almužnou

Ohlédnutí za Postní almužnou

Charita Svitavy děkuje všem, kteří se rozhodli proměnit své odříkání během půstu před Velikonocemi na finanční obnos a vložit jej dokasičky.

Almužna neboli milodar je dar věnovaný potřebnému, od něhož za to není očekávána žádná protislužba. Slovo pochází z řeckého eleemosyne, soucit, milosrdenství, slitování. Pro křesťany je almužna projevem milosrdenství a křesťanské lásky. Proto je také součástí půstu. Půst dává člověku příležitost zastavit a rozhlédnout se kolem sebe a přemýšlet nad jinými věcmi, nad věcmi, na které v běžném životě nemíváme čas.

Postní almužna 2017

Postní almužna 2017

První jarní měsíc je za rohem a s ním i Popeleční středa, která letos připadá na 1. 3. Touto středou začíná 40ti denní půst před Velikonocemi.

Výsledky postní almužny 2016

Výsledky postní almužny 2016

Květnou nedělí skončila postní doba a také tradiční sbírka nazývaná Postní almužna. Proměnit půst v pomoc těm, kteří ji potřebují, bude Charita Svitavy moci uskutečnit po dohodě s kněžími a podle podnětů z farností. Letošní výsledky postní almužny uvádíme níže.

Postní almužna 2016

Postní almužna 2016

Postní almužna je celorepubliková církevní sbírka, která provází postní období před Velikonocemi. Začíná Popeleční středou a trvá 40 dní. Během této doby se lidé zamýšlí sami nad sebou a tím, co je v životě důležité. Je to možnost sdílet s někým čas, radost, bolest nebo zájem.

Výtěžek sbírky je určen na charitativní účely. Konkrétní účel se stanoví po dohodě Charity a farnosti.

Výsledky postní almužny 2015

Výsledky postní almužny 2015

Postní almužna je církevní sbírka, která probíhá po celou postní dobu před Velikonocemi. Kasičky si věřící vyzvedávají na Popeleční středu v kostelích a vrací je na Květnou neděli. Sbírka je vlastně vyjádřením a naplněním jednoho aspektu půstu.

Podporujeme studenty na Ukrajině

Podporujeme studenty na Ukrajině

V roce 2014 jsme z loňského výtěžku postní almužny podpořili prostřednictvím projektu "Studijní fond" studium dvou chlapců Volodi Krenty a Andreje Kotska. Tento fond provozuje Arcidiecézní charita Olomouc.

Postní almužna 2015

Postní almužna 2015

Postní almužna je celorepubliková církevní sbírka, při níž se věřící vrací ke starobylému zvyku – almužně.

Letošní ročník Postní almužny byl zahájen na Popeleční středu 18. 2. 2015, kdy si mohli farníci domů odnést schránku, kterou si doma složí, tzv. postničku.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

NOVINKY

27. listopadu

Hledají se vedoucí kolednických slupinek i malí koledníci

Tříkrálová sbírka se blíží! Hledají se vedoucí kolednických skupinek i malí koledníci.
Nabízíme dobrý pocit, že můžete udělat dobrý skutek. Můžete si vyzkoušet, jaké je to koledovat na Tři krále a pomoci potřebným. Poznáte nové lidi a získáte novou zkušenost. Doporučujeme všem
Kontakt: miriam.holubcova@svitavy.charita.cz / +420 730 594 522

post_940x788_96dpi

13. listopadu

Kalendář 2019

Charita Svitavy nabízí kalendář na rok 2019 s fotografiemi Tomáše Hladíka.

Kalendář_2019_TH 01

Tomáš Hladík se ve své fotografii zaměřuje na design, architekturu a přírodu. Charitativní kalendář na rok 2019 byl vydán k 25. výročí Charity Svitavy pod záštitou Svazu českých fotografů, z.s. Jde o výběr fotografií, které byly vystaveny na Národní soutěži amatérské fotografie v letech 2000 - 2016, kde Tomáš získal několik ocenění.

Kontakt: info@svitavy.charita.cz

Hodnota kalendáře: 500 Kč

Kalendář je k dostání v sídle Charity Svitavy, na recepci Fabriky Svitavy, v Městském informačním centru Svitavy a v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.

 
 

GIVT.cz

 
 

DĚKUJEME

DĚKUJEME

... za podporu našeho projektu v Burze filantropie.

Díky všem hlasům v internetovém hlasování máme jistou účast na Burze filantropie v Litomyšli a můžeme svůj projekt obhajovat před donátory.

 

Více informací zde.