Tříkrálová sbírka 2019 je za námi, výtěžek je rekordní

Tříkrálová sbírka 2019 je za námi, výtěžek je rekordní

Ve dnech 1. - 14. ledna 2019 probíhal na Svitavsku již 20. ročník této největší celostátní sbírky. Koledníci s korunkami na hlavě chodili dům od domu a přinášeli novoroční přání Božího požehnání. Ze zkušenosti víme, že koledníky nejvíce těší právě tohle. Finanční výtěžek je spíše užitečný „vedlejší produkt“ radostného setkávání s lidmi ve městě nebo v obci.

 

Na domy se posvěcenou křídou píší symboly K † M † B †. Původní text zní „Christus Mansionem Benedicat“, tj. „ať Kristus požehná tomuto příbytku“. Žehná mu po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

V tomto roce bylo ve Svitavách zapečetěno 60 kasiček. V ulicích Svitav se pohybovalo asi 200 králů. Celkově na Svitavsku to bylo 134 kasiček, což obnáší zapojení přibližně 500 dobrovolníků.

Nadšených dětí bylo letos dostatek, složitější to bývá s vedoucími skupinek, kteří by měli být v ideálním případně dospělí, nebo alespoň starší 15 let. Rozumíme tomu, že ne každému je příjemné zvonit na cizí zvonky a žádat o peníze. Ačkoli je to na dobrou věc. Proto si nesmírně vážíme každého člověka, velkého i malého, který s námi do toho jde. Odměnou jim bývají příjemná setkání, lidské příběhy, které se jim s každými dveřmi otvírají, i dobrý pocit z překonání sebe sama. Setkáváme se s rozsvícenýma očima dětí, které u dveří poslouchají tříkrálovou písničku, s lidmi, kteří dávají i z úplného mála, které mají, i s radostí starších lidí, kteří každoročně vítají malé krále, jako by to byla jejich vlastní vnoučata.

Malí králové se učí, že ne všichni lidé žijí stejně, že každý člověk je jiný ve svých názorech i projevech, a že je to třeba respektovat a ctít. Učí se oceňovat vlídnost a laskavost, ale třeba také zdvořilé odmítnutí.

Letošní novinkou bylo uspořádání výtvarné soutěže „Tři králové ve Svitavách očima dětí“. Do soutěže se zapojily děti ze ZŠ a MŠ Sokolovská a ze ZŠ na náměstí Míru. Sešlo se celkem 174 obrázků. Nejlepší z nich budou v nejbližších dnech vystaveny v kině Vesmír a nejlepší výtvarníci budou odměněni. Jsme vděční za takové propojení „Tříkrálovky“ s místní komunitou.

Výnos sbírky na Svitavsku letos činí rekordních 533.505,- Kč. Z toho ve Svitavách se vybralo 277.488,- Kč. Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 57,8% Charitě Svitavy na přímý záměr, 7,2% jde na krizový a nouzový fond a činnost humanitárního koordinátora, 15% využije na své projekty příslušná diecézní Charita (v našem případě Arcidiecézní charita Olomouc),  10% pomůže potřebným v zahraničí, zákonných 5% jde na celostátní projekty a 5% je režie sbírky.

Z darů, které dárci pošlou prostřednictvím DMS, dále na sbírkový účet nebo prostřednictvím příspěvku platební kartou, (podrobnosti zde), jde poměrná část jednotlivým pořádajícím Charitám. Uvedenými způsoby je možno přispívat průběžně celý rok. Do konce ledna 2019 je ještě možné přispět v hotovosti mimo tříkrálovou kasičku, a to v sídle Charity Svitavy.

Výtěžek bude ve Svitavách využit na přímou pomoc lidem v nouzi, jeho největší část však bude použita na zakoupení nového vozu Charity Svitavy, který bude sloužit klientům sociálních služeb - seniorům a lidem s mentálním postižením.

Poděkování koledníkům ve formě promítání filmové pohádky Čertí brko, které proběhne 10. 2. 2019, zprostředkovalo SKS Svitavy. Nápoje pro koledníky poskytla firma Qanto. Děkujeme!

Podrobné informace o sbírce, výtěžku jednotlivých kasiček i srovnání výtěžků sbírky v jednotlivých letech najdete zde.

Děkujeme vám všem, milí koledníci a vedoucí skupinek. Bez vás, vašeho osobního času a nadšení by se Tříkrálová sbírka nemohla vůbec uskutečnit.

A děkujeme srdečně každému z vás, kdo jste do sbírky přispěli! Bez vaší štědrosti a otevřeného srdce by Tříkrálová sbírka nemohla nikomu pomoci.

30.oddíl skautů Brněnec 2019

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

NOVINKY

16. května

Hlasujte pro nás v Burze filantropie

štětecHlasování v Burze filantropie bylo spuštěno!

Charita Svitavy se jí účastní s projektem „Ateliér plný života – podpořte nás v tvoření“.

Podpořte nás prosím. Hlasovat je možné do 23. 5. zde: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-2019/okres-svitavy-2019/atelier-plny-zivota-podporte-nas-v-tvoreni/

S vašimi hlasy máme šanci, že pořídíme chybějící vybavení a materiál do tvůrčích ateliérů a dílen pro naše klienty.

Děkujeme vám za podporu!

Návrh bez názvu

 

9. května

VZADU V SADU

180x180

Buďte všichni co nejsrdečněji zváni na zahradní hudební benefiční festival VZADU V SADU.

Zahrají skvělí muzikanti!

Čeká vás Mary´s Meals - infostánek i výborné občerstvení. Slavnostně otevřeme sad Olgy Havlové na zahradě Světlanky - vezměte si s sebou deku, ať si můžete lehnout pod strom. Sadu požehná a celou akci moderuje Ladislav Heryán.

Vstupné je 150,-. Výtěžek ze vstupného bude použit na vybudování cesty do sadu, díky které se budou moci po zahradě pohodlně pohybovat také lidé na vozíku a senioři.

Pro děti v doprovodu rodičů je vstup zdarma, je pro ně připraveno divadlo a tvoření.

Předprodej vstupenek: Fabrika Svitavy, Infocentrum Svitavy, Charita Svitavy- Světlanka CDS, na místě před akcí.

Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.

Plakat_Mail

 
 

DĚKUJEME

DĚKUJEME

... za podporu našeho projektu v Burze filantropie.

Díky všem hlasům v internetovém hlasování máme jistou účast na Burze filantropie v Litomyšli a můžeme svůj projekt obhajovat před donátory.

 

Více informací zde.