Postní almužba 2015

VÍME AKTUÁLNĚ!

Požehnané Velikonoce

Přejeme nám všem, ať nám neunikne smysl Velikonoc, ať máme možnost se zastavit a načerpat sílu do dalších dnů.

Přejeme všem požehnané Velikonoce

Charita Svitavy

 

Sviťte modře

Přijměte pozvání na Světový den povědomí o autismu a ve čtvrtek 2. dubna 2015 sviťte modře.

Komponovaný večer na téma dosud neznámé

 

Známe termín dalšího pokračování komponovaných večerních programů pro širokou veřejnost ve Svitavách, které Charita Svitavy připravuje ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji.

 

Tento večer se uskuteční v pondělí 26. října 2015 ve Fabrice Svitavy a naváže tak na večer mongolský, indický a vietnamský.

Společně za úsměv 2014

V grantovém programu Společně za úsměv 2014 získali 11.138 Kč od dárců a 5.378 Kč od obchodního družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí. Tato částka byla rozdělena ze 100.000 Kč podle volby zákazníků v poměru, v jakém přispěli jednotlivým organizacím.

Děkujeme všem za podporu.

 

Hledáme nové pracovníky

Hledáme pracovníky na pozici pečovatelky v Charitní pečovatelské službě.
Více informací zde.

Výsledky postní almužny 2015

Výsledky postní almužny 2015

Postní almužna je církevní sbírka, která probíhá po celou postní dobu před Velikonocemi. Kasičky si věřící vyzvedávají na Popeleční středu v kostelích a vrací je na Květnou neděli. Sbírka je vlastně vyjádřením a naplněním jednoho aspektu půstu.

Pomáháme potřebným

Pomáháme potřebným

Před Velikonocemi jsme potěšili jednu rodinu v Brněnci, které ochotný dárce věnoval použitou automatickou pračku. Jsme rádi, když můžeme lidem, kteří se dostali do tíživé situace, pomoci prostřednictvím tzv. přímé sociální pomoci, která je financovaná z prostředků Tříkrálové sbírky.

Získali jsme dar!

Dar Charitě - foto: PaedDr. Bc. Milan Báča

Pátek 3. března byl pro svitavskou Charitu opravdu významným dnem. Od organizátorů prvního Absolventského plesu Gymnázia ve Svitavách jsme získali výtěžek tohoto plesu ve výši 32 530 Kč.

Máme zvedák!

Máme zvedák!

Před Velikonoci jsme získali nového pomocníka do Charitní pečovatelské služby. Byl nám doručen mobilní zvedák pro imobilní klienty. Od tohoto pomocníka si slibujeme zvýšení kvality služby a ochranu zdraví pracovníků.

Svítili jsme modře

Svítili jsme modře

Pracovníci Charity Svitavy i někteří klienti se včera (2. dubna) účastnili Světového dne povědomí o autismu a svítili modře...

Výstava obrazů Proměny IV

Charita Svitavy zve na vernisáž výstavy obrazů klientů Světlanky - centra denních služeb s názvem Proměny IV.

Výstava bude zahájena ve středu 11. března 2015 v 16 hodin ve foyer Fabriky Svitavy.

Místo: Fabrika Svitavy
Termín: 11. 3. 2015, 16:00 — 19. 4. 2015, 12:00

Komponovaný večer na téma dosud neznámé

Další pokračování komponovaných večerních programů pro širokou veřejnost ve Svitavách, které Charita Svitavy připravuje ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji.

Místo: Fabrika Svitavy
Termín: 26. 10. 2015, 18:00 — 26. 10. 2015, 23:59
 

CHARITA PRO UKRAJINU

 

SBÍRKOVÉ KONTO CHARITY ČR

 

 

 

55660022/0800, v. s. 104
DMS UKRAJINA

na číslo 87 777

Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 28,50 Kč.


 
 

Jsme na Facebooku

Charita Svitavy se stala součástí facebookové rodiny.

 

Budeme rádi, když nás přijmete mezi sebe.

 

Charita Svitavy na Facebooku

 
 

Charita Svitavy

Hřbitovní 2257/1

568 02 Svitavy

 

IČ: 47 49 04 62

účet: 15507664/0600

 
 

PROJEKTY

8. dubna

Získali jsme dar!

Pátek 3. března byl pro svitavskou Charitu významným dnem. Od organizátorů prvního Absolventského plesu Gymnázia ve Svitavách jsme získali výtěžek tohoto plesu ve výši 32 530 Kč.

Symbolický šek převzala ředitelka Charity Svitavy Blanka Homolová od Petry Jelínkové a ředitele gymnázia PaedDr. Bc. Milana Báči.
Finanční prostředky Charita Svitavy využije na zajištění rehabilitačních pomůcek pro klienty.

Moc si tohoto pěkného gesta vážíme a děkujeme za něj.

7. dubna

Máme zvedák!

Před Velikonoci jsme získali nového pomocníka do Charitní pečovatelské služby. Byl nám doručen mobilní zvedák pro imobilní klienty. Od tohoto pomocníka si slibujeme zvýšení kvality služby a ochranu zdraví pracovníků.

Mobilní zvedák za necelých 35 500 Kč jsme si mohli dovolit díky podpoře získané v grantovém programu Společně za úsměv 2014, jehož vyhlašovatelem je KONZUM, o. d. v Ústí nad Orlicí. V tomto programu jsme obdrželi 16 516 Kč.